خانه / اخبار شهرستان / بررسی همکاریهای مشترک اداره کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش شهرستان ابهر

بررسی همکاریهای مشترک اداره کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

راههای همکاریهای مشترک اداره کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش شهرستان در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با سرپرست آموزش و پرورش ابهر بررسی و مقرر گردید از ظرفیت مدارس و کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه های مشترک فرهنگی و ترویج و توسعه کتاب خوانی بویژه نشستهای کتاب خوان مدرسه ای و مسابقات فرهنگی مشترک استفاده گردد.