خانه / اخبار شهرستان / گزارش تصویری اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی وحدت

گزارش تصویری اجرای طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی وحدت

طرح کتابخانه گردی همزمان با پانزدهمین سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور در کتابخانه عمومی وحدت ابهر با استقبال گسترده مسئولین شهرستان برگزار گردید

h00t_بازدید_آقای_عسگری_بخشدار_مرکزی_ابهر_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی_.jpg

tdr2_بازدی_بخشدار_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

n5ki_بازدید_شورای_اسلامی_.jpg

hpof_اهدای_کتاب_اعضای_محترم_شورای_اسلامی_ابهر_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

lrm2_بازدید_آقای_معینی_مسئول_فنی_و_حرفه_ای_ابهر_و_همکاران_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

c6go_بازدید_خانم_محمد_بیگی_و_صادقی_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

ea1j_بازدید_کارکنان_فنی_و_حرفه_ای_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

wf0q_بازدید_همکار_پیشکسوت_و_اهدای_کتاب_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی_.jpg

gtd3_بازدید_دانش_آموزان_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

9sg1_اجرای_برنامه_سفره_عید_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg

eonq_کاردستی_از_کتابخانه_عمومی_وحدت_طرح_کتابخانه_گردی.jpg