خانه / اخبار شهرستان / جشنواره سبزه به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

جشنواره سبزه به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور

در ادبیات دینی ما توجه ویژه ای به امر مطالعه شده و این فرهنگ تا آن اندازه ای مورد توجه فرزانگان و تربیت یافتگان مکتب ما واقع شده که برای نمونه علمای ما بالاترین عمل در شب های قدر را مطالعه دانسته اند. مطالعه و تحقیق و تلاش برای افزایش سطح دانش از آموزه های مکتب وحدانی ما است؛ این موضوع را در دستور کار قرار دادیم تا  گوشه ای از فعالیت خود را بر گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه معطوف کنیم. به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر کتابخانه عمومی الزهرا  به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس کتابخانه های عمومی  بااجرای برنامه های متنوع با عنوان  جشنواره سبزه ها به استقبال سال جدید رفت و توفیق این را داشت در روزی که با کتاب و کتابخوانی گره خورده زمینه ارائه خدمات خوبی را برای دوست داران عزیز کتاب فراهم نماید .

xg7i__طوط_ع_و_غ_µ_و_ط_ف_ف_.jpg

rx16_2.jpg

9ynv_7.jpg

v9g8_8.jpg

pskl_9.jpg

1z4_10.jpg

wh0n_20190309_154014.jpg

cnzf_غع_و_ع_طو_ط_ف_ف_.jpg