خانه / اخبار شهرستان / بررسی همکاریهای مشترک مدارس و کتابخانه های عمومی و تبیین نهمین جشنواره رضوی در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر

بررسی همکاریهای مشترک مدارس و کتابخانه های عمومی و تبیین نهمین جشنواره رضوی در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با مدیر آموزش و پرورش شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر در دیدار بختیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر با دکتر عزیزخانی مدیر آموزش و پرورش ابهر راههای همکاری مشترک در خصوص اجرای برنامه های فرهنگی طبق تفاهم نامه فی مابین بررسی و مقرر شد از ظرفیت مدارس در ترویج کتابخوانی در بین دانش آموزان با اجرای برنامه های فرهنگی ،نشست های کتابخوان مدرسه ای و برگزاری مسابقات فرهنگی استفاده گردد. همچنین مقرر گردید فراخوان و پوستر نهمین جشنواره کتابخوان رضوی جهت مشارکت فرهنگیان ، دانش آموزان و خانواده های محترم در جشنواره از طرف آموزش و پرورش به کلیه مدارس شهرستان بخشنامه و اطلاع رسانی  و کارشناس فرهنگی اداره آموزش و پرورش به عنوان مسئول پیگیری و رابط همکاری نمایند .