خانه / اخبار شهرستان / تبیین نهمین جشنواره رضوی در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر

تبیین نهمین جشنواره رضوی در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر

در دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی جهت شرکت گسترده ورزشکاران و هیات های ورزشی شهرستان تبیین و تشریح گردید .