خانه / اخبار شهرستان / ترویج و گفتمان سازی ” بیانیه گام دوم انقلاب ” در کتابخانه های عمومی

ترویج و گفتمان سازی ” بیانیه گام دوم انقلاب ” در کتابخانه های عمومی

نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای ترویج و گفتمان سازی بیانیه “گام دوم انقلاب” در بین کارکنان ، اعضاء و مخاطبان کتابخانه های عمومی اقدام به طراحی و انتشار ۲۵ پوستر بااین مضمون کرده است .

مردمی ترین انقلاب عصر جدید

نهضتی که چهار چوب هارا شکست

پایبند به اصول خود 

فاصله باید ها و واقعیت ها

شعارهای جهانی انقلاب اسلامی

در برابر زورگویان برای دفاع از مظلومان

رهزنان فکر و عقیده بسیارند

تجربه جدید ترکیب جمهوریت و اسلامیت

گام های بلندو استوارتر به جلو

غفلت از جریان انقلابی

ساخت الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی

فرصت ارزشمند برای کشور

نگاه خوش بینانه به آینده

رویش ها بیش تر از ریزش ها