خانه / اخبار شهرستان / جذب ۱۵۰۰ نسخه کتاب اهدایی از کتابخانه ملی توسط کتابخانه حکیم هیدجی

جذب ۱۵۰۰ نسخه کتاب اهدایی از کتابخانه ملی توسط کتابخانه حکیم هیدجی

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر به همت مسئول محترم کتابخانه عمومی حکیم هیدجی ۱۵۰۰ نسخه کتاب توسط کتابخانه ملی به این کتابخانه اهدا گردید

از آنجایی که یکی از رسالت های اصلی کتابخانه های عمومی ، تامین نیازهای مطالعاتی مراجعین می باشد . لذا با نگاه رویکردی به همین موضوع  و با توجه به کمبود منابع جدید در کتابخانه های عمومی، کتابخانه عمومی حکیم هیدجی  طی مکاتبات انجام داده شده با کتابخانه ملی  و رایزنی های انجام داده شده با واحد مبادله و اهدای کتابخانه ملی توانست در مورخه ۱۶/۴/۹۹ تعداد ۲۲ کارتن کتاب (  ۱۵۰۰  عنوان  )  به صورت اهدایی  در موضوعات مختلف برای کتابخانه هیدج تهیه نماید . در این برنامه کتابداران کتابخانه عمومی حکیم هیدجی با حضور در  واحد اهدای کتابخانه ملی اقدام به انتخاب کتـاب در موضوعات مختلف برای کتابخانه نمودند  .