خانه / اخبار شهرستان / تبیین اندیشه های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نهضت مقاومت اسلامی

تبیین اندیشه های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نهضت مقاومت اسلامی

تبیین اندیشه های سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی