خانه / اخبار شهرستان / راه اندازی ایستگاه مطالعه مرکز خدمات سلامت روان و مراقبتهای اجتماعی ( طرح سامان ) شهرستان ابهر

راه اندازی ایستگاه مطالعه مرکز خدمات سلامت روان و مراقبتهای اجتماعی ( طرح سامان ) شهرستان ابهر

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر در راستای ارائه خدمات کتاب و نشریات در مرکز خدمات سلامت روان و مراقبتهای اجتماعی ( طرح سامان ) با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر ایستگاه مطالعه سامان با حضور عبدالحسین بختیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر ، رضا عابدینی مسوول مرکز سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت و درمان ابهر ، سید رضا فتحی مددکار اجتماعی ستاد خود اتکایی فرماتداری ابهر ، خانم جعفری مسوول پایگاه سلامت درمانگاه اعلایی ابهر و دکتر طاهری روانپزشک مرکز در ساختمان مرکز سامان ابهر راه اندازی گردید .