خانه / اخبار شهرستان / تبیین یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر

تبیین یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر

تبیین یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر در دیدار بختیاری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر با دکتر محمدحسین شریفی مدیر آموزش پرورش شهرستان ابهر و تورج احمدی معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش ابهر ضمن بررسی راههای همکاری های مشترک در خصوص ترویج کتابخوانی ، یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی تبیین و تشریح و مقرر گردید کد ویژه جشنواره به اداره آموزش و پرورش ابهر اختصاص و آموزش پرورش نسبت به ارسال بخشنامه و فراخوان جشنواره رضوی به مدارس و تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی و گروههای مدارس جهت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی اقدام نمایند .