خانه / اخبار شهرستان / برنامه های کتابخانه عمومی باقرالعلوم در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

برنامه های کتابخانه عمومی باقرالعلوم در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

 

برنامه های کتابخانه عمومی باقرالعلوم در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

کتابخانه عمومی باقرالعلوم روستای درسجین شهرستان ابهر در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، برنامه های های مختلفی در دی ماه اجرا نمود که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کتابخانه سیار به روستای آقجه کند

کتابخانه سیار به روستای شیورین و برگزاری آموزش کاردستی و نشست کتابخوان مدرسه ای

نشست کتابخوان کتابخانه ای

ایستگاه شادمانه شامل کاردستی ، نقاشی ، پخش کارتون و …